Slat mine in Wileiczka

Underground Lake in Wieliczka Salt Mine